Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

Mount Kirkpatrick

Klicken Sie auf die Karte, um die Höhe anzuzeigen.

Mount Kirkpatrick, 元朗區 Yuen Long District, Hongkong, DD92 2630, China (22.50890 114.09160)

Über diese Karte

Name: Topografische Karte Mount Kirkpatrick, Höhe, Relief.
Koordinaten: 22.50885 114.09155 22.50895 114.09165
Minimale Höhe: -10 m
Maximale Höhe: 541 m
Durchschnittliche Höhe: 36 m

Andere topografische Karten

China

China

China (35.00007 104.99993)

Koordinaten: 8.83834 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.034 m - Durchschnittliche Höhe: 512 m

Innere Mongolei

China > Innere Mongolei

Innere Mongolei, China (43.24432 114.32517)

Koordinaten: 37.40671 97.17171 53.33289 126.06980 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.227 m - Durchschnittliche Höhe: 1.079 m

丽江市 Lijiang

China > Yunnan

丽江市 Lijiang, Yunnan, China (26.87409 100.23563)

Koordinaten: 25.98840 99.38409 27.91752 101.51230 - Minimale Höhe: 1.085 m - Maximale Höhe: 5.316 m - Durchschnittliche Höhe: 2.670 m

Shenzhen

China > Guangdong

Shenzhen, Guangdong, China (22.54457 114.05453)

Koordinaten: 22.36485 113.67327 22.86440 114.64619 - Minimale Höhe: -7 m - Maximale Höhe: 1.244 m - Durchschnittliche Höhe: 47 m

和田地区

China > Xinjiang > 奴尔巴格街道

Hotan, 奴尔巴格街道, 和田市 Hotan خوتەن شەھىرى, 和田地区, Xinjiang, 848000, China (37.11446 79.91968)

Koordinaten: 37.09446 79.89968 37.13446 79.93968 - Minimale Höhe: 1.338 m - Maximale Höhe: 1.409 m - Durchschnittliche Höhe: 1.371 m

Sichuan

China > Sichuan

Sichuan, China (30.50000 102.50000)

Koordinaten: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Minimale Höhe: 209 m - Maximale Höhe: 6.927 m - Durchschnittliche Höhe: 2.408 m

元江哈尼族彝族傣族自治县 (Yuanjiang)

China > Yunnan > Yuxi

元江哈尼族彝族傣族自治县 (Yuanjiang), Yuxi, Yunnan, China (23.55373 101.99273)

Koordinaten: 23.31511 101.66040 23.89987 102.36052 - Minimale Höhe: 385 m - Maximale Höhe: 2.585 m - Durchschnittliche Höhe: 1.414 m

Wuhan

China > Hubei > Wuhan

Wuhan, 江岸区 (Jiang'an), 武汉市, Hubei, 430062, China (30.59511 114.29994)

Koordinaten: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Minimale Höhe: 13 m - Maximale Höhe: 262 m - Durchschnittliche Höhe: 28 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hongkong, PACIFIC PLACE, China (22.27933 114.16281)

Koordinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 952 m - Durchschnittliche Höhe: 59 m

Suzhou

China > Jiangsu > Suzhou

Suzhou, 姑苏区, 苏州市, Jiangsu, 215129, China (31.30169 120.58107)

Koordinaten: 31.14169 120.42107 31.46169 120.74107 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 331 m - Durchschnittliche Höhe: 6 m

Hubei

China > Hubei

Hubei, China (31.15173 112.87832)

Koordinaten: 29.03293 108.36258 33.27277 116.13223 - Minimale Höhe: 8 m - Maximale Höhe: 3.484 m - Durchschnittliche Höhe: 498 m

三岔河

China > Sichuan > 德格县

三岔河, 德格县, སྡེ་དགེ་རྫོང་ 德格县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, China (32.24463 98.79565)

Koordinaten: 32.24378 98.79352 32.24476 98.79852 - Minimale Höhe: 3.784 m - Maximale Höhe: 4.790 m - Durchschnittliche Höhe: 4.182 m

Harbin

China > Heilongjiang > Harbin

Harbin, 道里区, 哈尔滨市, Heilongjiang, 150000, China (45.76567 126.61606)

Koordinaten: 45.60567 126.45606 45.92567 126.77606 - Minimale Höhe: 110 m - Maximale Höhe: 235 m - Durchschnittliche Höhe: 141 m

Xianyang

China > Shaanxi > Xianyang

Xianyang, 秦都区 (Qindu), 咸阳市 / Xianyang, Shaanxi, China (34.30757 108.72344)

Koordinaten: 34.14757 108.56344 34.46757 108.88344 - Minimale Höhe: 360 m - Maximale Höhe: 1.541 m - Durchschnittliche Höhe: 468 m

海西州

China > Qinghai

海西州, Qinghai, China (37.08249 95.45972)

Koordinaten: 32.72336 89.63365 39.21423 99.69190 - Minimale Höhe: 791 m - Maximale Höhe: 6.430 m - Durchschnittliche Höhe: 3.794 m

Kunming

China > Yunnan

Kunming, Yunnan, China (25.04380 102.71434)

Koordinaten: 24.38885 102.16974 26.54849 103.67438 - Minimale Höhe: 826 m - Maximale Höhe: 4.195 m - Durchschnittliche Höhe: 1.964 m

平城区

China > Shanxi > 平城区

Datong, 平城区, 大同市, Shanxi, 037004, China (40.09218 113.29510)

Koordinaten: 39.93218 113.13510 40.25218 113.45510 - Minimale Höhe: 955 m - Maximale Höhe: 2.123 m - Durchschnittliche Höhe: 1.202 m

Tangshan

China > Hebei > Tangshan

Tangshan, 路北区, 唐山市, Hebei, 063000, China (39.62931 118.17393)

Koordinaten: 39.46931 118.01393 39.78931 118.33393 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 426 m - Durchschnittliche Höhe: 25 m

巴音郭楞蒙古自治州

China > Xinjiang > 萨依巴格街道

巴州, 萨依巴格街道, 库尔勒市, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, 841000, China (41.76241 86.14297)

Koordinaten: 41.74241 86.12297 41.78241 86.16297 - Minimale Höhe: 926 m - Maximale Höhe: 1.180 m - Durchschnittliche Höhe: 954 m

屯門 Tuen Mun

China > 屯門 Tuen Mun

屯門 Tuen Mun, 屯門區 Tuen Mun District, Hongkong, DD132 586, China (22.39262 113.97234)

Koordinaten: 22.35262 113.93234 22.43262 114.01234 - Minimale Höhe: -7 m - Maximale Höhe: 561 m - Durchschnittliche Höhe: 92 m

永富乡

China > Sichuan > 永富乡

永富乡, 宝兴县 / Baoxing, 雅安市 / Ya'an, Sichuan, China (30.55231 102.65042)

Koordinaten: 30.51231 102.61042 30.59231 102.69042 - Minimale Höhe: 1.231 m - Maximale Höhe: 4.253 m - Durchschnittliche Höhe: 2.436 m

安里西村 On Li Sai Tsuen

China > 安里西村 On Li Sai Tsuen

安里西村 On Li Sai Tsuen, 觀塘區 Kwun Tong District, Hongkong, SIL 739, China (22.29132 114.23925)

Koordinaten: 22.27132 114.21925 22.31132 114.25925 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 523 m - Durchschnittliche Höhe: 80 m

灣仔區 Wan Chai District

China

灣仔區 Wan Chai District, Hongkong, China (22.27385 114.18177)

Koordinaten: 22.25404 114.16316 22.29376 114.20722 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 550 m - Durchschnittliche Höhe: 98 m

Macao

China > Macao

Macao, 853, China (22.19563 113.54878)

Koordinaten: 22.17331 113.52817 22.21704 113.56387 - Minimale Höhe: -5 m - Maximale Höhe: 350 m - Durchschnittliche Höhe: 17 m

Jinan

China > Shandong > Jinan

泉城路街道, 历下区, Jinan, Shandong, 250000, China (36.66615 117.01446)

Koordinaten: 36.66172 117.00984 36.67801 117.02000 - Minimale Höhe: 22 m - Maximale Höhe: 357 m - Durchschnittliche Höhe: 51 m

淮河

China > Henan

淮河, 固始县 (Gushi), 信阳市 / Xinyang, Henan, 233300, China (32.55941 115.87359)

Koordinaten: 32.24260 113.27488 33.19447 118.58936 - Minimale Höhe: 3 m - Maximale Höhe: 1.692 m - Durchschnittliche Höhe: 95 m

Haicheng

China > Liaoning > Haicheng

Haicheng, 海城市, 鞍山市 / Anshan, Liaoning, China (40.85183 122.74333)

Koordinaten: 40.69183 122.58333 41.01183 122.90333 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 907 m - Durchschnittliche Höhe: 90 m

额尔古纳市

China > Innere Mongolei

额尔古纳市, Hulun Buir, Innere Mongolei, China (51.67179 120.78139)

Koordinaten: 50.01177 119.14251 53.33289 121.80917 - Minimale Höhe: 336 m - Maximale Höhe: 1.488 m - Durchschnittliche Höhe: 762 m

五大连池市

China > Heilongjiang

五大连池市, 黑河市, Heilongjiang, China (48.75205 126.64829)

Koordinaten: 48.26019 125.70201 49.20034 127.53838 - Minimale Höhe: 112 m - Maximale Höhe: 754 m - Durchschnittliche Höhe: 333 m

姑姑庵

China > Sichuan > 姑姑庵

姑姑庵, ཆུ་ཆེན་རྫོང / 金川县 / Jinchuan, རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, China (31.30634 102.01642)

Koordinaten: 31.28634 101.99642 31.32634 102.03642 - Minimale Höhe: 338 m - Maximale Höhe: 3.818 m - Durchschnittliche Höhe: 2.710 m

太湖

China > Jiangsu > 金庭镇

太湖, 堂里村, 金庭镇, 吴中区, 苏州市, Jiangsu, 214000, China (31.23825 120.14143)

Koordinaten: 30.92630 119.89281 31.54989 120.64140 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 704 m - Durchschnittliche Höhe: 21 m

Leizhou-Halbinsel

China > Guangdong > 东坡南村

Leizhou-Halbinsel, 207国道, 东坡南村, 雷州市 (Leizhou), 湛江市 / Zhanjiang, Guangdong, China (21.00089 110.00020)

Koordinaten: 21.00084 110.00015 21.00094 110.00025 - Minimale Höhe: 4 m - Maximale Höhe: 49 m - Durchschnittliche Höhe: 30 m

Jiangxi

China > Jiangxi

Jiangxi, China (28.00000 116.00000)

Koordinaten: 24.48885 113.57490 30.07999 118.48216 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3.712 m - Durchschnittliche Höhe: 253 m

Qinghai-See

China > Qinghai

Qinghai-See, གསེར་ཆེན་རྫོང 共和县, 海南州, Qinghai, China (36.89113 100.04700)

Koordinaten: 36.54925 99.62175 37.23275 100.75875 - Minimale Höhe: 2.945 m - Maximale Höhe: 4.651 m - Durchschnittliche Höhe: 3.374 m

Shandong

China > Shandong

Shandong, China (36.00000 119.00000)

Koordinaten: 34.37858 114.81691 38.52183 122.95676 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.921 m - Durchschnittliche Höhe: 162 m

Hoh Xil Shan

China > Qinghai > ཟོ་སྐྱ 索加乡

Hoh Xil Shan, ཟོ་སྐྱ 索加乡, འབྲི་སྟོད་རྫོང་治多县, 玉树州, Qinghai, China (35.34097 91.00929)

Koordinaten: 35.34092 91.00924 35.34102 91.00934 - Minimale Höhe: 4.930 m - Maximale Höhe: 5.458 m - Durchschnittliche Höhe: 5.091 m

Hebei

China > Hebei

Hebei, China (39.00000 116.00000)

Koordinaten: 36.04622 113.45647 42.61764 121.02487 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2.921 m - Durchschnittliche Höhe: 544 m

金湖县

China > Jiangsu > 金湖县

金湖县, 金湖县 (Jinhu), 淮安市 / Huai'an, Jiangsu, 211600, China (33.01835 119.01365)

Koordinaten: 32.85835 118.85365 33.17835 119.17365 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 90 m - Durchschnittliche Höhe: 11 m

Shenyang

China > Liaoning

Shenyang, Liaoning, China (41.80411 123.42764)

Koordinaten: 41.19769 122.41674 43.04030 123.80854 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 1.226 m - Durchschnittliche Höhe: 158 m

Dschengisch Tschokusu

China > Xinjiang

Dschengisch Tschokusu, Aksu Konaxeher, Regierungsbezirk Aksu, Xinjiang, China (42.03466 80.12871)

Koordinaten: 42.03461 80.12866 42.03471 80.12876 - Minimale Höhe: 4.343 m - Maximale Höhe: 7.431 m - Durchschnittliche Höhe: 5.564 m

Jalong

China > Sichuan

Jalong, ལི་ཐང་རྫོང་ 理塘县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, 615613, China (30.52260 100.34078)

Koordinaten: 26.60487 97.13748 33.85679 102.01420 - Minimale Höhe: 92 m - Maximale Höhe: 7.060 m - Durchschnittliche Höhe: 3.071 m

土垭乡

China > Sichuan > 土垭乡

土垭乡, 平昌县 / Pingchang, 巴中市 / Bazhong, Sichuan, China (31.35247 106.98572)

Koordinaten: 31.31247 106.94572 31.39247 107.02572 - Minimale Höhe: 306 m - Maximale Höhe: 835 m - Durchschnittliche Höhe: 471 m

昆仑镇

China > Guangxi > 昆仑镇

昆仑镇, 兴宁区 (Xingning), 南宁市 / Nanning, Guangxi, China (23.06381 108.68299)

Koordinaten: 23.02381 108.64299 23.10381 108.72299 - Minimale Höhe: 146 m - Maximale Höhe: 700 m - Durchschnittliche Höhe: 267 m

嫩江

China > Heilongjiang

嫩江, 讷河市, 齐齐哈尔市, Heilongjiang, China (48.65662 124.62374)

Koordinaten: 45.40815 123.47760 51.23834 126.06968 - Minimale Höhe: 85 m - Maximale Höhe: 1.714 m - Durchschnittliche Höhe: 460 m

Jiangsu

China > Jiangsu

Jiangsu, China (33.00000 120.00000)

Koordinaten: 30.76026 116.35635 35.37259 122.38520 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.030 m - Durchschnittliche Höhe: 85 m

Poyang-See

China > Jiangxi > 吴城镇

Poyang-See, 吴城镇, 永修县 (Yongxiu), 九江市 / Jiujiang, Jiangxi, China (29.18676 116.23150)

Koordinaten: 28.39410 115.84603 29.75492 116.75961 - Minimale Höhe: 9 m - Maximale Höhe: 2.088 m - Durchschnittliche Höhe: 143 m

Perlfluss

China > Guangxi

Perlfluss, 大化瑶族自治县 / Dahua, 河池市 / Hechi, Guangxi, 528500, China (24.08805 107.49538)

Koordinaten: 22.05868 103.03115 25.76809 113.48285 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 4.523 m - Durchschnittliche Höhe: 612 m

Bayan-Har-Gebirge

China > Qinghai > 玛多县

Bayan-Har-Gebirge, 玛多县, རྨ་སྟོད་རྫོང་ 玛多县, 果洛州, Qinghai, China (34.72627 98.21006)

Koordinaten: 34.72622 98.21001 34.72632 98.21011 - Minimale Höhe: 4.209 m - Maximale Höhe: 4.400 m - Durchschnittliche Höhe: 4.265 m

Амур

China > Heilongjiang

Амур, 漠河市, Regierungsbezirk Großes Hinggan-Gebirge, Heilongjiang, China (53.38133 124.03092)

Koordinaten: 53.37099 124.02166 53.39416 124.03477 - Minimale Höhe: 244 m - Maximale Höhe: 378 m - Durchschnittliche Höhe: 273 m

Anhui

China > Anhui

Anhui, China (32.00000 117.00000)

Koordinaten: 29.39523 114.87665 34.65374 119.64532 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.450 m - Durchschnittliche Höhe: 166 m