Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

China

Topografische Karten China

Zhengzhou

China > Henan > Zhengzhou

Zhengzhou, Henan, China (34.74872 113.61915)

Koordinaten: 34.26292 112.71421 34.98775 114.20545 - Minimale Höhe: 45 m - Maximale Höhe: 2.141 m - Durchschnittliche Höhe: 301 m

China

China

China (35.00007 104.99993)

Koordinaten: 8.83834 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.034 m - Durchschnittliche Höhe: 512 m

Innere Mongolei

China > Innere Mongolei

Innere Mongolei, China (43.24432 114.32517)

Koordinaten: 37.40671 97.17171 53.33289 126.06980 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.227 m - Durchschnittliche Höhe: 1.079 m

丽江市 Lijiang

China > Yunnan

丽江市 Lijiang, Yunnan, China (26.87409 100.23563)

Koordinaten: 25.98840 99.38409 27.91752 101.51230 - Minimale Höhe: 1.085 m - Maximale Höhe: 5.316 m - Durchschnittliche Höhe: 2.670 m

Shenzhen

China > Guangdong

Shenzhen, Guangdong, China (22.54457 114.05453)

Koordinaten: 22.36485 113.67327 22.86440 114.64619 - Minimale Höhe: -7 m - Maximale Höhe: 1.244 m - Durchschnittliche Höhe: 47 m

和田地区

China > Xinjiang > 奴尔巴格街道

Hotan, 奴尔巴格街道, 和田市 Hotan خوتەن شەھىرى, 和田地区, Xinjiang, 848000, China (37.11446 79.91968)

Koordinaten: 37.09446 79.89968 37.13446 79.93968 - Minimale Höhe: 1.338 m - Maximale Höhe: 1.409 m - Durchschnittliche Höhe: 1.371 m

Sichuan

China > Sichuan

Sichuan, China (30.50000 102.50000)

Koordinaten: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Minimale Höhe: 209 m - Maximale Höhe: 6.927 m - Durchschnittliche Höhe: 2.408 m

元江哈尼族彝族傣族自治县 (Yuanjiang)

China > Yunnan > Yuxi

元江哈尼族彝族傣族自治县 (Yuanjiang), Yuxi, Yunnan, China (23.55373 101.99273)

Koordinaten: 23.31511 101.66040 23.89987 102.36052 - Minimale Höhe: 385 m - Maximale Höhe: 2.585 m - Durchschnittliche Höhe: 1.414 m

Wuhan

China > Hubei > Wuhan

Wuhan, 江岸区 (Jiang'an), 武汉市, Hubei, 430062, China (30.59511 114.29994)

Koordinaten: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Minimale Höhe: 13 m - Maximale Höhe: 262 m - Durchschnittliche Höhe: 28 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hongkong, PACIFIC PLACE, China (22.27933 114.16281)

Koordinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 952 m - Durchschnittliche Höhe: 59 m

Suzhou

China > Jiangsu > Suzhou

Suzhou, 姑苏区, 苏州市, Jiangsu, 215129, China (31.30169 120.58107)

Koordinaten: 31.14169 120.42107 31.46169 120.74107 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 331 m - Durchschnittliche Höhe: 6 m

Hubei

China > Hubei

Hubei, China (31.15173 112.87832)

Koordinaten: 29.03293 108.36258 33.27277 116.13223 - Minimale Höhe: 8 m - Maximale Höhe: 3.484 m - Durchschnittliche Höhe: 498 m

三岔河

China > Sichuan > 德格县

三岔河, 德格县, སྡེ་དགེ་རྫོང་ 德格县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, China (32.24463 98.79565)

Koordinaten: 32.24378 98.79352 32.24476 98.79852 - Minimale Höhe: 3.784 m - Maximale Höhe: 4.790 m - Durchschnittliche Höhe: 4.182 m

Harbin

China > Heilongjiang > Harbin

Harbin, 道里区, 哈尔滨市, Heilongjiang, 150000, China (45.76567 126.61606)

Koordinaten: 45.60567 126.45606 45.92567 126.77606 - Minimale Höhe: 110 m - Maximale Höhe: 235 m - Durchschnittliche Höhe: 141 m

Xianyang

China > Shaanxi > Xianyang

Xianyang, 秦都区 (Qindu), 咸阳市 / Xianyang, Shaanxi, China (34.30757 108.72344)

Koordinaten: 34.14757 108.56344 34.46757 108.88344 - Minimale Höhe: 360 m - Maximale Höhe: 1.541 m - Durchschnittliche Höhe: 468 m

海西州

China > Qinghai

海西州, Qinghai, China (37.08249 95.45972)

Koordinaten: 32.72336 89.63365 39.21423 99.69190 - Minimale Höhe: 791 m - Maximale Höhe: 6.430 m - Durchschnittliche Höhe: 3.794 m

Kunming

China > Yunnan

Kunming, Yunnan, China (25.04380 102.71434)

Koordinaten: 24.38885 102.16974 26.54849 103.67438 - Minimale Höhe: 826 m - Maximale Höhe: 4.195 m - Durchschnittliche Höhe: 1.964 m

平城区

China > Shanxi > 平城区

Datong, 平城区, 大同市, Shanxi, 037004, China (40.09218 113.29510)

Koordinaten: 39.93218 113.13510 40.25218 113.45510 - Minimale Höhe: 955 m - Maximale Höhe: 2.123 m - Durchschnittliche Höhe: 1.202 m

Tangshan

China > Hebei > Tangshan

Tangshan, 路北区, 唐山市, Hebei, 063000, China (39.62931 118.17393)

Koordinaten: 39.46931 118.01393 39.78931 118.33393 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 426 m - Durchschnittliche Höhe: 25 m

巴音郭楞蒙古自治州

China > Xinjiang > 萨依巴格街道

巴州, 萨依巴格街道, 库尔勒市, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, 841000, China (41.76241 86.14297)

Koordinaten: 41.74241 86.12297 41.78241 86.16297 - Minimale Höhe: 926 m - Maximale Höhe: 1.180 m - Durchschnittliche Höhe: 954 m

屯門 Tuen Mun

China > 屯門 Tuen Mun

屯門 Tuen Mun, 屯門區 Tuen Mun District, Hongkong, DD132 586, China (22.39262 113.97234)

Koordinaten: 22.35262 113.93234 22.43262 114.01234 - Minimale Höhe: -7 m - Maximale Höhe: 561 m - Durchschnittliche Höhe: 92 m

永富乡

China > Sichuan > 永富乡

永富乡, 宝兴县 / Baoxing, 雅安市 / Ya'an, Sichuan, China (30.55231 102.65042)

Koordinaten: 30.51231 102.61042 30.59231 102.69042 - Minimale Höhe: 1.231 m - Maximale Höhe: 4.253 m - Durchschnittliche Höhe: 2.436 m

安里西村 On Li Sai Tsuen

China > 安里西村 On Li Sai Tsuen

安里西村 On Li Sai Tsuen, 觀塘區 Kwun Tong District, Hongkong, SIL 739, China (22.29132 114.23925)

Koordinaten: 22.27132 114.21925 22.31132 114.25925 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 523 m - Durchschnittliche Höhe: 80 m

灣仔區 Wan Chai District

China

灣仔區 Wan Chai District, Hongkong, China (22.27385 114.18177)

Koordinaten: 22.25404 114.16316 22.29376 114.20722 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 550 m - Durchschnittliche Höhe: 98 m

Macao

China > Macao

Macao, 853, China (22.19563 113.54878)

Koordinaten: 22.17331 113.52817 22.21704 113.56387 - Minimale Höhe: -5 m - Maximale Höhe: 350 m - Durchschnittliche Höhe: 17 m

Jinan

China > Shandong > Jinan

泉城路街道, 历下区, Jinan, Shandong, 250000, China (36.66615 117.01446)

Koordinaten: 36.66172 117.00984 36.67801 117.02000 - Minimale Höhe: 22 m - Maximale Höhe: 357 m - Durchschnittliche Höhe: 51 m

淮河

China > Henan

淮河, 固始县 (Gushi), 信阳市 / Xinyang, Henan, 233300, China (32.55941 115.87359)

Koordinaten: 32.24260 113.27488 33.19447 118.58936 - Minimale Höhe: 3 m - Maximale Höhe: 1.692 m - Durchschnittliche Höhe: 95 m

Haicheng

China > Liaoning > Haicheng

Haicheng, 海城市, 鞍山市 / Anshan, Liaoning, China (40.85183 122.74333)

Koordinaten: 40.69183 122.58333 41.01183 122.90333 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 907 m - Durchschnittliche Höhe: 90 m

额尔古纳市

China > Innere Mongolei

额尔古纳市, Hulun Buir, Innere Mongolei, China (51.67179 120.78139)

Koordinaten: 50.01177 119.14251 53.33289 121.80917 - Minimale Höhe: 336 m - Maximale Höhe: 1.488 m - Durchschnittliche Höhe: 762 m

五大连池市

China > Heilongjiang

五大连池市, 黑河市, Heilongjiang, China (48.75205 126.64829)

Koordinaten: 48.26019 125.70201 49.20034 127.53838 - Minimale Höhe: 112 m - Maximale Höhe: 754 m - Durchschnittliche Höhe: 333 m

姑姑庵

China > Sichuan > 姑姑庵

姑姑庵, ཆུ་ཆེན་རྫོང / 金川县 / Jinchuan, རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, China (31.30634 102.01642)

Koordinaten: 31.28634 101.99642 31.32634 102.03642 - Minimale Höhe: 338 m - Maximale Höhe: 3.818 m - Durchschnittliche Höhe: 2.710 m

太湖

China > Jiangsu > 金庭镇

太湖, 堂里村, 金庭镇, 吴中区, 苏州市, Jiangsu, 214000, China (31.23825 120.14143)

Koordinaten: 30.92630 119.89281 31.54989 120.64140 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 704 m - Durchschnittliche Höhe: 21 m

Leizhou-Halbinsel

China > Guangdong > 东坡南村

Leizhou-Halbinsel, 207国道, 东坡南村, 雷州市 (Leizhou), 湛江市 / Zhanjiang, Guangdong, China (21.00089 110.00020)

Koordinaten: 21.00084 110.00015 21.00094 110.00025 - Minimale Höhe: 4 m - Maximale Höhe: 49 m - Durchschnittliche Höhe: 30 m

Jiangxi

China > Jiangxi

Jiangxi, China (28.00000 116.00000)

Koordinaten: 24.48885 113.57490 30.07999 118.48216 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3.712 m - Durchschnittliche Höhe: 253 m

Qinghai-See

China > Qinghai

Qinghai-See, གསེར་ཆེན་རྫོང 共和县, 海南州, Qinghai, China (36.89113 100.04700)

Koordinaten: 36.54925 99.62175 37.23275 100.75875 - Minimale Höhe: 2.945 m - Maximale Höhe: 4.651 m - Durchschnittliche Höhe: 3.374 m

Shandong

China > Shandong

Shandong, China (36.00000 119.00000)

Koordinaten: 34.37858 114.81691 38.52183 122.95676 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.921 m - Durchschnittliche Höhe: 162 m

Hoh Xil Shan

China > Qinghai > ཟོ་སྐྱ 索加乡

Hoh Xil Shan, ཟོ་སྐྱ 索加乡, འབྲི་སྟོད་རྫོང་治多县, 玉树州, Qinghai, China (35.34097 91.00929)

Koordinaten: 35.34092 91.00924 35.34102 91.00934 - Minimale Höhe: 4.930 m - Maximale Höhe: 5.458 m - Durchschnittliche Höhe: 5.091 m

Hebei

China > Hebei

Hebei, China (39.00000 116.00000)

Koordinaten: 36.04622 113.45647 42.61764 121.02487 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2.921 m - Durchschnittliche Höhe: 544 m

金湖县

China > Jiangsu > 金湖县

金湖县, 金湖县 (Jinhu), 淮安市 / Huai'an, Jiangsu, 211600, China (33.01835 119.01365)

Koordinaten: 32.85835 118.85365 33.17835 119.17365 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 90 m - Durchschnittliche Höhe: 11 m

Shenyang

China > Liaoning

Shenyang, Liaoning, China (41.80411 123.42764)

Koordinaten: 41.19769 122.41674 43.04030 123.80854 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 1.226 m - Durchschnittliche Höhe: 158 m

Dschengisch Tschokusu

China > Xinjiang

Dschengisch Tschokusu, Aksu Konaxeher, Regierungsbezirk Aksu, Xinjiang, China (42.03466 80.12871)

Koordinaten: 42.03461 80.12866 42.03471 80.12876 - Minimale Höhe: 4.343 m - Maximale Höhe: 7.431 m - Durchschnittliche Höhe: 5.564 m

Jalong

China > Sichuan

Jalong, ལི་ཐང་རྫོང་ 理塘县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, 615613, China (30.52260 100.34078)

Koordinaten: 26.60487 97.13748 33.85679 102.01420 - Minimale Höhe: 92 m - Maximale Höhe: 7.060 m - Durchschnittliche Höhe: 3.071 m

土垭乡

China > Sichuan > 土垭乡

土垭乡, 平昌县 / Pingchang, 巴中市 / Bazhong, Sichuan, China (31.35247 106.98572)

Koordinaten: 31.31247 106.94572 31.39247 107.02572 - Minimale Höhe: 306 m - Maximale Höhe: 835 m - Durchschnittliche Höhe: 471 m

昆仑镇

China > Guangxi > 昆仑镇

昆仑镇, 兴宁区 (Xingning), 南宁市 / Nanning, Guangxi, China (23.06381 108.68299)

Koordinaten: 23.02381 108.64299 23.10381 108.72299 - Minimale Höhe: 146 m - Maximale Höhe: 700 m - Durchschnittliche Höhe: 267 m

嫩江

China > Heilongjiang

嫩江, 讷河市, 齐齐哈尔市, Heilongjiang, China (48.65662 124.62374)

Koordinaten: 45.40815 123.47760 51.23834 126.06968 - Minimale Höhe: 85 m - Maximale Höhe: 1.714 m - Durchschnittliche Höhe: 460 m

Jiangsu

China > Jiangsu

Jiangsu, China (33.00000 120.00000)

Koordinaten: 30.76026 116.35635 35.37259 122.38520 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 2.030 m - Durchschnittliche Höhe: 85 m

Poyang-See

China > Jiangxi > 吴城镇

Poyang-See, 吴城镇, 永修县 (Yongxiu), 九江市 / Jiujiang, Jiangxi, China (29.18676 116.23150)

Koordinaten: 28.39410 115.84603 29.75492 116.75961 - Minimale Höhe: 9 m - Maximale Höhe: 2.088 m - Durchschnittliche Höhe: 143 m

Perlfluss

China > Guangxi

Perlfluss, 大化瑶族自治县 / Dahua, 河池市 / Hechi, Guangxi, 528500, China (24.08805 107.49538)

Koordinaten: 22.05868 103.03115 25.76809 113.48285 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 4.523 m - Durchschnittliche Höhe: 612 m

Bayan-Har-Gebirge

China > Qinghai > 玛多县

Bayan-Har-Gebirge, 玛多县, རྨ་སྟོད་རྫོང་ 玛多县, 果洛州, Qinghai, China (34.72627 98.21006)

Koordinaten: 34.72622 98.21001 34.72632 98.21011 - Minimale Höhe: 4.209 m - Maximale Höhe: 4.400 m - Durchschnittliche Höhe: 4.265 m

Амур

China > Heilongjiang

Амур, 漠河市, Regierungsbezirk Großes Hinggan-Gebirge, Heilongjiang, China (53.38133 124.03092)

Koordinaten: 53.37099 124.02166 53.39416 124.03477 - Minimale Höhe: 244 m - Maximale Höhe: 378 m - Durchschnittliche Höhe: 273 m

Andere Orte

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .