Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

Vietnam

Topografische Karten Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam (13.29040 108.42651)

Koordinaten: 7.89115 102.14403 23.39269 114.33383 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 4.150 m - Durchschnittliche Höhe: 279 m

Sông Tuy Loan

Vietnam > Đà Nẵng

Sông Tuy Loan, Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam (16.00045 108.11977)

Koordinaten: 15.99324 108.08785 16.00428 108.14212 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 377 m - Durchschnittliche Höhe: 34 m

Ho-Chi-Minh-Stadt

Vietnam > Thành phố Hồ Chí Minh > Ho-Chi-Minh-Stadt

Ho-Chi-Minh-Stadt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 00084, Vietnam (10.77584 106.70176)

Koordinaten: 10.61584 106.54176 10.93584 106.86176 - Minimale Höhe: -6 m - Maximale Höhe: 116 m - Durchschnittliche Höhe: 5 m

Lâm Đồng

Vietnam > Lâm Đồng

Lâm Đồng, Vietnam (11.69377 108.15275)

Koordinaten: 11.21516 107.26575 12.31744 108.73195 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2.402 m - Durchschnittliche Höhe: 670 m

Quận Nam Từ Liêm

Vietnam > Hanoi

Quận Nam Từ Liêm, Hanoi, 0914663166, Vietnam (21.01920 105.75763)

Koordinaten: 20.97973 105.72656 21.05656 105.79917 - Minimale Höhe: 1 m - Maximale Höhe: 34 m - Durchschnittliche Höhe: 10 m

Nha Trang

Vietnam > Tỉnh Khánh Hòa > Nha Trang

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, 48058, Vietnam (12.24317 109.18987)

Koordinaten: 12.08317 109.02987 12.40317 109.34987 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.352 m - Durchschnittliche Höhe: 128 m

Kiến Giang

Vietnam > Quảng Bình > Kiến Giang

Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình, Vietnam (17.22824 106.78095)

Koordinaten: 17.18824 106.74095 17.26824 106.82095 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 40 m - Durchschnittliche Höhe: 5 m

Quận Hoàn Kiếm

Vietnam > Hanoi

Quận Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam (21.03031 105.85426)

Koordinaten: 21.01817 105.84091 21.04243 105.86780 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 58 m - Durchschnittliche Höhe: 12 m

Xã Tân Lập

Vietnam > Tỉnh Long An > Xã Tân Lập

Xã Tân Lập, Mộc Hóa, Tỉnh Long An, Vietnam (10.71840 105.98500)

Koordinaten: 10.65246 105.92126 10.74501 106.02423 - Minimale Höhe: -5 m - Maximale Höhe: 44 m - Durchschnittliche Höhe: 2 m

Phường Tân Phong

Vietnam > Ho-Chi-Minh-Stadt > Quận 7

Phường Tân Phong, Quận 7, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (10.72617 106.71006)

Koordinaten: 10.71896 106.69019 10.73991 106.72038 - Minimale Höhe: -8 m - Maximale Höhe: 63 m - Durchschnittliche Höhe: 3 m

Huyện Ngọc Hiển

Vietnam > Cà Mau

Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, Vietnam (8.67869 104.96034)

Koordinaten: 8.41263 104.71239 8.79531 105.21480 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 293 m - Durchschnittliche Höhe: 1 m

Nationalpark Cúc Phương

Vietnam > Tỉnh Ninh Bình

Nationalpark Cúc Phương, Đường rừng Cúc Phương, Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình, Vietnam (20.31540 105.61785)

Koordinaten: 20.24021 105.52107 20.39429 105.73088 - Minimale Höhe: 1 m - Maximale Höhe: 634 m - Durchschnittliche Höhe: 114 m

Fansipan

Vietnam > Provinz Lào Cai > Ô Quí Hồ

Fansipan, Đường đi từ Trạm Tô đến Đỉnh núi Fansipan, Ô Quí Hồ, Sa Pa, Provinz Lào Cai, 661300, Vietnam (22.29793 103.75598)

Koordinaten: 22.22081 103.67439 22.35579 103.84234 - Minimale Höhe: 526 m - Maximale Höhe: 3.115 m - Durchschnittliche Höhe: 1.548 m

Quận Hoàn Kiếm

Vietnam > Hanoi

Quận Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam (21.03190 105.85365)

Koordinaten: 21.01817 105.84091 21.04243 105.86780 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 58 m - Durchschnittliche Höhe: 12 m

Tu Mơ Rông

Vietnam > Tỉnh Kon Tum > Tu Mơ Rông

Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum, Vietnam (14.82136 107.94607)

Koordinaten: 14.78136 107.90607 14.86136 107.98607 - Minimale Höhe: 851 m - Maximale Höhe: 1.682 m - Durchschnittliche Höhe: 1.231 m

Phù Cát

Vietnam > Bình Định

Phù Cát, Bình Định, Vietnam (14.06168 109.06700)

Koordinaten: 13.90134 108.86787 14.22235 109.26585 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.106 m - Durchschnittliche Höhe: 155 m

Di Linh

Vietnam > Lâm Đồng

Di Linh, Lâm Đồng, Vietnam (11.51763 108.10829)

Koordinaten: 11.21516 107.87440 11.82026 108.30678 - Minimale Höhe: 19 m - Maximale Höhe: 1.968 m - Durchschnittliche Höhe: 715 m

Bình Định

Vietnam > Bình Định

Bình Định, Vietnam (14.15252 108.92396)

Koordinaten: 13.51522 108.60125 14.70320 109.58492 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.731 m - Durchschnittliche Höhe: 242 m

Ho-Chi-Minh-Stadt

Vietnam > Ho-Chi-Minh-Stadt

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (10.77584 106.70176)

Koordinaten: 10.13995 106.35672 11.15954 107.02767 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 825 m - Durchschnittliche Höhe: 24 m

Kon Tum

Vietnam > Tỉnh Kon Tum

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, 580000, Vietnam (14.34067 107.98078)

Koordinaten: 14.22822 107.85000 14.45365 108.08841 - Minimale Höhe: 509 m - Maximale Höhe: 1.384 m - Durchschnittliche Höhe: 638 m

Hoi An

Vietnam > Tỉnh Quảng Nam > Hoi An

Hoi An, Hội An, Tỉnh Quảng Nam, 0510, Vietnam (15.87981 108.32739)

Koordinaten: 15.71981 108.16739 16.03981 108.48739 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 953 m - Durchschnittliche Höhe: 28 m

Cà Mau

Vietnam > Cà Mau > Cà Mau

Cà Mau, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, 970000, Vietnam (9.17922 105.14579)

Koordinaten: 9.01922 104.98579 9.33922 105.30579 - Minimale Höhe: -5 m - Maximale Höhe: 37 m - Durchschnittliche Höhe: 2 m

Tỉnh Kiên Giang

Vietnam > Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang, Vietnam (9.97766 105.25661)

Koordinaten: 8.99456 103.11785 10.53962 105.53935 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 1.062 m - Durchschnittliche Höhe: 13 m

Tỉnh Nghệ An

Vietnam > Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An, Vietnam (19.37389 104.92335)

Koordinaten: 18.55212 103.87456 19.99840 105.94930 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2.671 m - Durchschnittliche Höhe: 474 m

Andere Orte

, , , , , , , , , , , , , , , , .